WPROWADZENIE DO WYSTAWY "PRZEOBRAŻENIA LAT 50.

Tematyka wystawy
12 listopada 2014 r.

Introduction to the exhibition, Refiguring the 50s: Joan Eardley, Sheila Fell, Eva Frankfurther, Josef Herman and L S Lowry, curated by Sarah MacDougall.