Proszę zwrócić uwagę 

Nie możemy zaoferować żadnych opinii na temat wyceny lub autentyczności i nie odpowiemy na żadne takie zapytanie. W takich przypadkach radzimy wysłać e-mailem do lokalnego lub londyńskiego domu aukcyjnego swojego wyboru telefoniczne zdjęcia obrazu oraz, osobno, wszelkie podpisy lub dołączone etykiety, wymiary i wszelkie informacje, jakie posiadasz na temat dzieła sztuki. Dziękujemy.