ZDROWIE PSYCHICZNE DLA SPOŁECZNOŚCI 70+

Zdrowie psychiczne: W ciągu ostatnich 10 lat nasza pionierska inicjatywa dotycząca zdrowia psychicznego nabrała znacznej wagi. Współpracowaliśmy z uniwersytetami i profesorami medycyny w zakresie badań i oceny naszego programu artystycznego, aby określić, jak najskuteczniej możemy zaangażować się w rosnącą demografię 70+, żyjącą często w izolacji społecznej lub z demencją.
Jesteśmy gotowi przekształcić nasze programy w filmy, aby zmaksymalizować dostęp do całej populacji, niezależnie od tego, czy mieszka ona w domu, czy w ośrodkach opieki. Ze względu na Covid 19 dostęp do osób starszych jest regularnie ograniczany, a centralne finansowanie coraz bardziej naciągane. Przekształcenie naszych obecnych programów w zajęcia na ekranie jest najbardziej opłacalnym sposobem dotarcia do dużej liczby osób potrzebujących stałej stymulacji umysłowej. Nasze programy w wymierny sposób wzbogacają zdrowie psychiczne osób starszych. Będziemy dodawać tłumaczenia do tych w pełni ocenionych filmów w celu ich międzynarodowego zaangażowania. Pierwszy będzie ukraiński jako część naszego zobowiązania do dodawania stymulującego zaangażowania do uchodźców, którzy szukają schronienia w tym kraju i za granicą. 1/3 naszej szybko rosnącej widowni cyfrowej pochodzi z zagranicy.