BEN URI PIONIERSKIE PODEJŚCIE DO CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI W CELU MAKSYMALIZACJI WPŁYWU

Dwuminutowy film o historii i przesłankach do sejsmicznej transformacji w kierunku cyfrowej przyszłości wspieranej przez to, co fizyczne.