REZYDENCJA ARTYSTYCZNA: BEN URI W DOMU SŁOWIKA - ROK 1

Sztuka i zdrowie: Filmy na stronie Ben Uri Instytut Sztuki i Zdrowia (BUAH)
15 sierpnia 2019 r.