SZTUKA ZAGRABIONA PRZEZ NAZISTÓW" I JOM HASHOAH

Cykl Rozmowy o sztuce: Dyskusje w Centrum Kultury Żydowskiej w Londynie oraz Ben Uri Gallery and Museum
14 lipca 2014 r.

Nowojorski adwokat, Howard Spiegler, omawia kwestie związane ze sztuką zagrabioną przez nazistów.