100 NA 100: BEN URI PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Tematyka wystawy
7 czerwca 2016 r.

David Glasser, Executive Chair of Ben Uri, introduces Ben Uri's centenary exhibition,100 for 100, held at Christie's in South Kensington between 29th May — 9th June 2016.