REZYDENCJA ARTYSTYCZNA: BEN URI W DOMU SŁOWIKA - ROK 2

Sztuka i zdrowie: Filmy na stronie Ben Uri Instytut Sztuki i Zdrowia (BUAH)
14 października 2019 r.