Fritz Ascher Society Lecture: on the Becoming Gustav Metzger exhibition

7 lipca 2021 r. 

Stając się Gustawem Metzgerem kuratorka Nicola Baird (Ben Uri Research Unit) wygłosiła wykład online dla Fritz Ascher Society w Nowym Jorku. Wykład, będący dogłębną analizą wczesnego życia i twórczości Gustava Metzgera oraz szczegółowym omówieniem wystawy Ben Uri, stanowi część comiesięcznej serii wydawanej przez Fritz Ascher Society "Flight or Fight: Fritza Aschera "Flight or Fight: Stories of Artists Under Repression". The Fritz Ascher Society for Persecuted, Ostracised and Banned Art zostało założone w 2014 roku przez dyrektor i CEO, Rachel Stern w celu badania, omawiania, publikowania i wystawiania prac artystów negatywnie dotkniętych przez reżim nazistowski w latach 1933-1945.

 

The event was recorded and is now available on our website.

 

Click here to view