• POLITYKA PRAW I REPRODUKCJI
   

  Ben Uri Gallery and Museum is proud to share images of works of art in the public domain, and our archives, for educational and non-commercial uses and to increase accessibility for students, scholars, artists, and art lovers in their studies, creative projects, and artistic expressions. 

  Ben Uri Gallery and Museum does not require researchers to request permission to publish material that is in the public domain or for which we do not own the copyright; we respect the intellectual property rights held by artists, their estates, and other rights holders. We do ask that researchers identify and cite specific artwork information when publishing images held by Ben Uri Gallery and Museum. It is the responsibility of the requester to identify the copyright holder, obtain necessary permissions, and comply with all copyright provisions. Ben Uri Gallery and Museum can provide high-resolution TIFs for reproduction, publication, and study, by request and following the provided terms below.

 • OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ PRAW AUTORSKICH

  Prawo autorskie Wielkiej Brytanii reguluje wykonywanie fotokopii lub innych reprodukcji materiałów chronionych prawem autorskim. Pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie, biblioteki i archiwa są upoważnione do dostarczenia fotokopii lub innej reprodukcji. Jednym z tych warunków jest to, że fotokopia lub reprodukcja "nie może być używana do celów innych niż prywatne studia, nauka lub badania". Jeżeli użytkownik zwróci się z prośbą lub później wykorzysta fotokopię lub reprodukcję do celów przekraczających "uczciwy użytek", może być odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich.

   

  OIstnieją inne narzędzia do badania praw autorskich, w tym WATCH File (Writers, Artists, and their Copyright Holders), który jest utrzymywany w Wielkiej Brytanii przez University of Reading tutaj.

   

  Inne punkty odniesienia to The Artists Collecting Society(artistcollectingsociety.org) oraz Design i Artist Copyright Society(dacs.org.uk), które zarówno utrzymuje listy reprezentowanych przez siebie artystów, jak i jest upoważnione do udzielania zezwoleń w imieniu artystów.

   

  Ben Uri Galeria i Muzeum przyjmuje informacje o prawach autorskich dotyczących dzieł sztuki znajdujących się w jej zbiorach. Niektóre informacje o prawach autorskich mogą być odzwierciedlone w internetowym katalogu zbiorów. Jeśli masz informacje związane z prawami autorskimi lub uważasz, że katalog nie pokazuje dokładnie i w pełni obowiązujących ograniczeń, napisz na adres collections@benuri.org.

 • REPRODUKCJA ZDJĘĆ KOLEKCJI GALERII I MUZEUM BEN URI
   

  Ben Uri Gallery and Museum supports the fair use provision of UK copyright law. Ben Uri is committed to supporting scholarly research and its dissemination through various forms of publication and outreach. While Ben Uri Gallery and Museum owns, or is the custodian of, the physical objects in its collections, we may not own the intellectual content or copyright, trademark, or other related interests. 

  The responsibility remains with the requester for determining whether any such intellectual property rights, including moral rights, exist; obtaining all necessary permissions; and guarding against the infringement of those rights that may be held elsewhere. If the content in question is under copyright, appropriate permissions must be sought from the owner of the rights. 

   

  Używając zdjęć przekazanych przez Galerię i Muzeum Ben Uri lub z którejkolwiek z naszych kolekcji, nie należy sugerować lub dawać do zrozumienia, że Ben Uri popiera, aprobuje lub uczestniczy w Waszych projektach. Ben Uri i jego programy operacyjne nie powinny być używane w tytule Waszego projektu lub w jakikolwiek sposób, który mógłby zmylić konsumentów, aby uwierzyli, że jesteśmy związani lub sponsorujemy Wasz projekt. W razie wątpliwości należy wysłać e-mail na adres collections@benuri.org z pełnymi szczegółami.

 • POWOŁYWANIE SIĘ NA BEN URI GALERIA I MUZEUM

  Dla dobra przyszłych badaczy prosimy, aby wnioskodawcy korzystający z reprodukcji naszych dzieł podawali odpowiedni kredyt przy reprodukcji obrazu kolekcji Galerii i Muzeum Ben Uri . Jeśli obraz nie pojawia się w rekordzie katalogowym, może to oznaczać, że istnieją ograniczenia prawne, które nie pozwalają nam na udostępnienie tej treści, nie ma cyfrowej reprodukcji, która byłaby odpowiednia do wyświetlania w Internecie, lub też istnieje zainteresowanie prawami autorskimi do cyfrowego obrazu dzieła. Wszystkie linie kredytowe obrazów powinny brzmieć "Dzięki uprzejmości Ben Uri Collection, London" Proszę odnieść się do indywidualnych rekordów obiektów w benuricollection.org.uk, aby uzyskać pełną instytucjonalną linię kredytową i szczegółowe informacje dotyczące dzieł sztuki.

   

  Aby pomóc w rozwoju kolekcji, prosimy o poinformowanie Galerii i Muzeum Ben Uri , wstępnie wysyłając e-mail na adres collections@benuri.org, jeśli planujesz opublikować dzieło sztuki z naszej kolekcji w publikacji naukowej lub katalogu wystawy, abyśmy mogli dodać je do naszych referencji bibliograficznych. Chociaż nie ma obowiązku ani wymagań, będziemy wdzięczni za darmową kopię każdej publikacji, w której reprodukowane są obrazy w celu ich dołączenia do Biblioteki Ben Uri . Kopie mogą być wysłane do:

   

  Ben Uri Galeria i Muzeum Limited 

  108a Boundary Road

  Londyn NW8 0RH

  Anglia

  Zjednoczone Królestwo

 • SKŁADANIE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ

  Prosimy o sprawdzenie, czy interesujące Państwa dzieła znajdują się w kolekcji Ben Uri poprzez przeszukanie strony benuricollection.org.uk. Aby zainicjować prośbę o udostępnienie obrazu, proszę wysłać e-mail na adres collections@benuri.org. Prośby o dzieła sztuki, które są w domenie publicznej lub obrazy, które nie są objęte ograniczeniami praw autorskich, zostaną przetworzone w normalnych okolicznościach w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku dzieł lub obrazów objętych prawami autorskimi lub w przypadku zapotrzebowania na nową fotografię, czas przetwarzania może się wydłużyć.